Tìm hiểu hoạt động mua – bán, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp?  

0
271

Tìm hiểu hoạt động mua – bán, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp?  

Các hoạt động mua bán, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 

 

  Khái niệm và đặc điểm Điều kiện
Mua bán Là mua bán sản nghiệp kinh doanh Điều kiện mua bán tài sản
Chia tách

Chỉ áp dụng với công ty cổ phần và công ty TNHH

Chia doanh nghiệp bao gồm chia sản nghiệp nghĩa vụ quyền lợi người lao động

Tách khác chia ở chỗ

(1)chuyển một phần sản nghiệp sang 1 hoặc nhiều công ty được tách

(2) Trở thành một hoặc một số pháp nhân mới

(3) Công ty bị tách vẫn còn tồn tại và vẫn duy trì tư cách pháp nhân của nó

Điều 192

Các công ty bị tách , được tách phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ của công ty bị tách.

Các công ty bị chia cũng phải chịu trách nhiệm liên đới

Sáp nhập Sáp nhập khác hợp nhất ở chỗ:

(1)Một hay nhiều công ty sáp nhập vào một công ty bằng cách mang tất cả sản nghiệp của mình nhập vào sản nghiệp của công ty sáp nhập.

(2)Các công ty nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân

(3)Các công ty sáp nhập chấm dứt tư cách pháp nhân

Điều 193

Chú ý luật cạnh tranh

Hợp nhất Tất cả các công ty đều chấm dứt tư cách pháp nhân để thành lập một pháp nhân mới bằng cách mang tất cả sản nghiệp của mình góp vào pháp nhân mới này. Điều 194

 

–                Hợp nhất: hai hay nhiều công ty kết hợp thành 1 công ty duy nhất, thành lập một công ty mới

–                Sáp nhập: một hay nhiều công ty sáp nhập vào một công ty sẵn có.

  Các công ty được hợp nhất bị giải thể, chấm dứt hoạt động, tài sản được chuyển sang công ty hợp nhất

–                Chia công ty: tài sản công ty được chia ra nhiều phần, tạo thành nhiều công ty mới. Công ty bị chia được giải thể

–                Tách công ty là 1 phần tài sản được chuyển sang công ty khác hình thành các tập đoàn công ty thông qua công ty mẹ

–                Hợp đồng hợp nhất hay chia tách công ty được người lãnh đạo các công ty liên quan thảo ra và đc thông qua bởi HĐCĐ, HĐTV, thông báo đến các chủ nợ

o      Tên, hình thức, trụ sở các cty liên quan

o      Giá trị tích sản, tiêu sản

o      Điều lệ công ty mới

>>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.