Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập theo pháp luật

0
704

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập theo pháp luật

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định cụ thể về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Vậy, sự khác nhau giữa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập như thế nào? 

TIÊU CHÍ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập
Khái niệm Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người không phải người khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ
Có đưa ra yêu cầu độc lập với yêu cầu của nguyên đơn và bị đơn. Không đưa ra yêu cầu độc lập với yêu cầu của nguyên đơn và bị đơn.
Địa vị tố tụng Tham gia vào việc giải quyết vụ án dân sự với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và địa vị tố tụng của họ độc lập với nguyên đơn và bị đơn.

 

 

tham gia vào vụ án đã phát sinh giữa nguyên đơn và bị đơn vì có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và việc tố tụng của họ phụ thuộc vào nguyên đơn hoặc bị đơn.
Yêu cầu đưa ra vì họ có quyền và lợi ích độc lập với nguyên đơn và bị đơn nên yêu cầu họ đưa ra hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào yêu cầu của nguyên đơn và bị đơn, có thể chống lại yêu cầu nguyên đơn, bị đơn hoặc cả hai chủ thể này.

 

Theo đó, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền và lợi ích pháp lý độc lập với cả nguyên đơn và bị đơn, có thể đưa ra yêu cầu chống cả nguyên đơn và bị đơn

họ tham gia vào vụ án đã phát sinh giữa nguyên đơn và bị đơn vì có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và việc tố tụng của họ phụ thuộc vào nguyên đơn hoặc bị đơn.

 

 

Quyền và nghĩa vụ pháp lý Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác. – Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này.

 

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ thì có quyền, nghĩa vụ của bị đơn quy định tại Điều 72 của Bộ luật này.

Hậu quả pháp lý khi họ đưa ra yêu cầu sẽ phải nộp tiền tạm ứng án phí và thủ tục yêu cầu độc lập sẽ thực hiện theo thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. yêu cầu của học phụ thuộc vào nguyên đơn và bị đơn nên sẽ không phải nộp tiền tạm ứng án phí.

 

>>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.