Những điều cần biết khi thành lập công ty doanh nghiệp

0
765

Lawkey là một công ty luật hàng đầu trong lĩnh vự tư vấn thành lập công ty. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề thành lập công ty, chúng tôi xin giới thiệu về thủ tục thành lập công  ty, những thông tin hữu ích về điều lệ công ty và con dấu – những thứ rất quan trọng và không thể thiếu đối với một công ty.

tư vấn thành lập công ty tnhh

1.Thủ tục thành lập công ty

1.1. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà chủ thể kinh doanh lựa chọn thì pháp luật sẽ có các yêu cầu khác nhau về hồ sơ đăng ký.

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

– 01 bản đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu có sẵn.

–  01 bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Hồ sơ thành lập công ty hợp danh.

– 01 bản đề nghị thành lập công ty hợp danh theo mẫu có sẵn.

– 01 bản điều lệ công ty đã có sự thỏa thuận của các thành viên hợp danh.

– 01 bản kê khai đầy đủ các thông tin cơ bản của thành viên công ty.

– 01 bản sao giấy chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của các thành viên.

+ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

– 01 bản đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo mẫu có sẵn.

– 01 bản điều lệ của công ty.

– 01 bản kê khai đầy đủ các thông tin cơ bản của thành viên công ty.

– Đối với thành viên là cá nhân, cần cung cấp 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của thành viên công ty.

– Đối với thành viên là tổ chức, tổ chức đó cần cung cấp 01 bản sao quyết định thành lập công ty hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

+ Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

– 01 bản sao đề nghị thành lập công ty cổ phần theo mẫu có sẵn.

– 01 bản sao điều lệ công ty đã có sự thỏa thuận của các thành viên công ty.

– 01 bản kê khai đầy đủ các thông tin của thành viên công ty.

– 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với các cổ đông là cá nhân.

– 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương nếu cổ đông là tổ chức.

1.2. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ cần thiết, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp cần phải scan hồ sơ và gửi bản mềm hồ sơ lên website dangkykinhdoanh.gov.vn để được xem xét thẩm định.

1.3.  Công khai nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp đó có nghĩa vụ phải tiến hành thông báo công khai các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như ngành nghề đăng ký kinh doanh; thành phần cổ đông và các thành viên khác của doanh nghiệp; vốn điều lệ;…

 1. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 2. b) Ngành, nghề kinh doanh;
 3. c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 4. d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

 1. e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
 2. g) Người đại diện theo pháp luật đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 3. h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 4. i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 5. k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 6. l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trongkinh doanh;
 7. m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 8. n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 9. Con dấu của công ty

3.1. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của công ty

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của công  ty phải bao gồm:

 1. a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
 2. b) Số lượng con dấu.
 3. c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Mẫu con dấu công ty được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

3.2. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

Công ty không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

 1. a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
 3. c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trên đây là những điều cần biết khi thành lập công ty. Hãy liên hệ với Lawkey để được tư vấn thành lập công ty cụ thể , chi tiết hơn về thành lập công ty. Khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: [email protected]        Facebook: LawKey

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.