Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

0
666

 Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Vị trí pháp lý của Sở giao dịch chứng khoán

Theo quy định của Luật chứng khoán SGDCK có vị trí pháp lý là chủ thể tổ chức và giám sát thị trường giao dịch chứng khoán, là định chế không thể thiếu trong các văn bản pháp luật về chứng khoán.

SGDCK là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu, chịu sự giám sát và quản lý của UBCKNN. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của SGDCK theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hoạt động của SGDCK, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và Điều lệ SGDCK (Điều 34 Luật chứng khoán 2006).

SGDCK thực hiện các chức năng tổ chức, quản lý điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lý điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, công bố các thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán; kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK; thu phí niêm yết chứng khoán, phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp thông tin và các loại phí dịch vụ khác theo qui định của pháp luật. Đình chỉ giao dịch tạm thời một hoặc một số loại chứng khoán; làm trung gian hòa giải cho các thành viên khi có yêu cầu. (Điều 37 Luật chứng khoán 2006). Chức năng nổi bật của SGDCK Việt Nam cũng giống với các chức năng, nhiệm vụ chính của các SGDCK các nước khác là tổ chức giao dịch mua bán chứng khoán và kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK.

Như vậy, SGDCK Việt Nam tổ chức theo mô hình pháp lý nhà nước sở hữu hoàn toàn.

Mô hình pháp lý này có ưu điểm là các chi phí cho giao dịch thấp, đảm bảo được tính định hướng của Nhà nước. Hạn chế là thiếu tính độc lập và khá cứng nhắc.

Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

Cơ cấu tổ chức của sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam được quy định theo 2 văn bản:

                    Quyết định số 2398/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                    Quyết định số 2399/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Sở giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam gồm có:

            HĐQT

            Ban Kiểm Soát

          Bộ máy điều hành gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc (các phòng, ban)

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Sở Giao dịch Chứng khoán quy định tại Khoản 1 Điều này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện nay, cả 2 SGDCK ở Việt Nam đều là công ty TNHH Nhà nước một thành viên do Nhà Nước là chủ sở hữu nên cơ cấu tổ chức là giống nhau.

>>>>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.