Cách hủy hoán đơn giá trị gia tăng mà bạn nên biết nhé

0
830

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc giải thể công ty. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành là như thế nào?

Khi không trực tiếp sử dụng hóa đơn do chuyển địa điểm kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng.

Các trường hợp hủy hóa đơn

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không trực tiếp sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

– Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ kế toán uy tín giá rẻ tại Hà Nội

Thời hạn hủy hóa đơn

Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hóa đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm được hóa đơn đã mất.

Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn.

– Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

– Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phảo thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số…đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý so hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được thành lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đén cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trên đây là tư vấn thành lập công ty tư vấn kế toán Lawkey về thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1605 tầng 16 tòa nhà B10B, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:(024).665.65.366 Hotline:0967.59.1128

Email: [email protected] Facebook: LawKey

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.