Lưu ý đăng ký vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

0
772

Đăng ký công ty

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn cần bao nhiêu vốn?

Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp được nhiều khách hàng lựa chọn khi thành lập công ty. Với khả năng  được đăng ký trong tất cả các ngành nghề và lĩnh vực “hot” hiện nay cùng mô hình quản lý linh hoạt phù hợp với quy mô vừa và nhỏ. Việc đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần bao nhiêu vốn mới hợp lệ – đây là vẫn đề mà nhiều khách hàng đang băn khoăn khi thành lập công ty.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.Điều kiện để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập bởi các cá nhân và tổ chức với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở viên.

-Tên công ty: phải được đăng ký trước pháp luật và không trùng lặp với các công ty khác đã đăng ký trước đó (trong cùng tỉnh, thành phố).

-Ngành nghề kinh doanh: theo quy định của pháp luật, không được phép kinh doanh ngành nghề bị pháp luật nghiêm cấm.

-Người đại diện theo pháp luật: là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản pháp lý và hoạt động của công ty.

-Địa chỉ công ty: Phải có trụ sở, văn phòng phù hợp theo yêu cầu của pháp luật và phải cung cấp đầy đủ thông tin về văn phòng đó.

  1. Quy định của pháp luật về vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn không có hạn mức tối thiểu về vốn khi đăng ký thành lập. Dù bạn có đăng ký vốn điều lệ là 5 triệu, 10 triệu vẫn được tiến hành đăng ký bình thường chỉ trừ một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ.

Vốn đăng ký kinh doanh để thành lập một công ty bao gồm 4 loại vốn kinh doanh cơ bản:

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty được doanh nghiệp tự do đăng ký thành lập doanh nghiệp mà không bị ràng buộc với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên về việc chịu trách nhiệm trên số vốn của công ty khi thành lập thì tùy theo loại hình thành lập doanh nghiệp mà công ty nên đăng ký vốn sao cho thích hợp. Vốn điều lệ ảnh hưởng đến thuế môn bài của doanh nghiệp đóng hàng năm như sau:

Với vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/ năm;

Vốn điều lệ trên 10 tỷ mức thuế môn bài là 3.000.000 đồng/ năm;

Ví dụ như: Bạn đăng ký vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, nhưng bạn không cần phải chứng minh bạn có 1 tỷ đồng đó. Nếu đăng ký vốn điều lệ 1 tỷ đồng (nhỏ hơn 10 tỷ) bạn phải đóng thuế môn bài là 2 triệu cho 1 năm.

Vốn pháp định

Vốn pháp định được quy định theo danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định:

Thành lập ngân hàng, quỹ tín dụng

-NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ;

-Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD;

-NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ;

-Qũy tín dụng nhân dân cơ sở: Vốn pháp định 0.1 tỷ VNĐ;

-Hồ sơ chứng minh vốn pháp định: Giấy phép của ngân hàng nhà nước.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

-Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

-Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ;

Kinh doanh BĐS:

Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ.

Dịch vụ đòi nợ:

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

Dịch vụ bảo vệ:

Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

-Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.

-Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

Sản xuất phim:

-Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ.

-Hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp.

Kinh doanh vận chuyển hàng không:

  1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

-Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

-Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ;

-Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ;

  1. Vận chuyển hàng không nội địa.

-Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ;

-Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ;

-Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.

  1. Chứng minh vốn: Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

-Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ;

-Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ;

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Kinh doanh hàng không chung:

-Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ;

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Dịch vụ kiểm toán:

-Công ty dịch vụ kiểm toán: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015);

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định;

-Ghi chú: Áp dụng đối với công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất:

  1. Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

-Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

-Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

-Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

  1. Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

-Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

-Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

  1. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

-Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ

-Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

-Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

-Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ thuộc vốn pháp định nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Ví dụ: Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ hoặc công ty bảo vệ yêu cầu vốn ký quỹ ngân hàng là 2 tỷ đồng.

Vốn góp của tổ chức/ cá nhân nước ngoài.

Người nước ngoài có thể góp vốn với một tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn ngoại để thành lập cty 100% vốn nước ngoài.

Những lưu ý khi đăng ký vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc đăng ký vốn thành lập công ty cần được cân đối hợp lý bởi vì nó liên quan trực tiếp tới việc hợp tác kinh doanh của công ty

Trong kinh doanh, khi bạn đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì không mấy doanh nghiệp sẵn sàng tin tưởng vào khả năng của bạn để tiến hành giao dịch.

– Nếu bạn đăng ký quá cao so với số vốn thực có của doanh nghiệp mình sẽ ảnh hưởng lớn đến trách nhiệm, nghĩa vụ đối với các thành viên khi đăng ký tham gia công ty. Ngoài ra doanh nghiệp phải chịu mức thuế môn bài cao hơn, chi phí lãi vay tương ứng với vốn điều lệ góp thiếu không được trừ theo thuế.

Hãy liên hệ với Lawkey ngay để nhận được dịch vụ tư vấn đăng ký công ty uy tín nhất!

Công ty Luật LawKey – Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: [email protected]        Facebook: LawKey – Chìa Khóa Pháp Luật 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.